เด็กที่มีรูปหน้าสั้น แก้ไขด้วยการจัดฟันเด็กได้หรือไม่

เด็กที่มีรูปหน้าสั้น แก้ไขด้วยการจัดฟันเด็กได้หรือไม่ การจัดฟันในเด็ก เป็นการรักษาทางทันตกรรมอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เพราะเด็กส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการดูดนิ้ว ซึ่งการดูดนิ้วเป็นพัฒนาการปกติของเด็กเล็ก เป็นพฤติกรรมที่เด็กใช้ในการปลอบตนเองหรือเป็นการกระตุ้นตัวเอง สามารถพบภาวะนี้ได้ตั้งแต่ในครรภ์ วัยทารกพบภาวะดังกล่าวได้ถึงร้อยละ 80 ของเด็กทั้งหมด และจะลดลงจนเหลือประมาณร้อยละ 30-45 ในเด็กวัยก่อนเรียน Continue reading “เด็กที่มีรูปหน้าสั้น แก้ไขด้วยการจัดฟันเด็กได้หรือไม่”

การจัดฟันเด็ก ช่วยทำให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การจัดฟันเด็ก ช่วยทำให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เด็กๆหลายคนมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพช่องปากและฟัน เพราะอาจจะทำความสะอาดช่องปากและฟันได้ไม่ถูกวิธี ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะต้องสอนให้บุตรหลานของท่านรู้จักวิธีการดูแลรักษาความสะอาดช่องปากและฟันอย่างถูกวิธี เพราะการที่เด็กมีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี แน่นอนว่าส่งผลดีต่อพัฒนาการและคุณภาพชีวิตของเด็ก Continue reading “การจัดฟันเด็ก ช่วยทำให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

จัดฟันบางนา: อาหารที่ควรงดรับประทานหลังจากทำการฟอกสีฟัน

จัดฟันบางนา: อาหารที่ควรงดรับประทานหลังจากทำการฟอกสีฟัน การฟอกสีฟันหรือฟอกฟันขาวเป็นการเปลี่ยนแปลงสีฟันที่ขุ่นหมองให้กลับมาขาวสดใส ซึ่งเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาของสีฟันที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันสำหรับผู้ที่มีปัญหาฟันเหลือง อันเนื่องมาจากสาเหตุจากการรับประทาน กาแฟหรืออาหารที่มีสีเป็นประจำ การฟอกสีฟัน ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่รับประทานกาแฟทุกเช้าหรือจิบตลอดระหว่างวัน จึงทำให้มีสีฟันที่เปลี่ยนไป จนทำให้เกิดปัญหาตามมา Continue reading “จัดฟันบางนา: อาหารที่ควรงดรับประทานหลังจากทำการฟอกสีฟัน”